เทศบาลตำบลต้นตาลพระยาทด
ม.4 ถ.ดาวเรืองปากบาง ตำบลพระยาทด อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โทรศัพท์ 036-725-267 โทรสาร 036-725-267 ต่อ 103
email : saraban@tontan-payatod.go.th

.